Z kalendarium RPO

Bulwary nadodrzańskie zwycięzcą „Róży promocji”!

Projekt Gminy Miasto Szczecin „Promenada z widokiem na Odrę – przebudowa szczecińskich bulwarów (Modernizacja Bulwaru Gdyńskiego, Piastowskiego, Elbląskiego)” zwyciężył w pierwszej edycji konkursu „Róża promocji”. Kapituła konkursu uznała, że najlepiej i w wyjątkowy sposób popularyzował inwestycje dofinansowane z funduszy europejskich.

Dziś, 6 listopada, podczas podsumowującej konferencji marszałek województwa zachodniopomorskiego Olgierd Geblewiczwraz z wicemarszałkiem Andrzejem Jakubowskim wręczyli laureatom pamiątkowe statuetki, dyplomy oraz nagrody rzeczowe.

Konkurs „Róża promocji”, adresowany do beneficjentów Regionalnego Programu Operacyjnego, zorganizował Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego. To jego pierwsza edycja.

- Jako województwo staramy się z Państwa pomocą wydawać unijne pieniądze w taki sposób, aby uzyskać jak największą wartość dodaną. Ale dzisiaj nie wystarczy wybudować, dzisiaj sukces inwestycji jest niemożliwy bez skutecznego promowania, bez silnej marki. Między innymi dlatego jako urząd podjęliśmy się odświeżenia naszej marki, od kilku miesięcy posługujemy się nowym logiem, a marka została uproszczona, aby łatwiej trafiała do odbiorcy, była dobrze kojarzona i zapamiętana – podkreślał marszałek Olgierd Geblewicz, otwierając konferencję pt. „Najlepsze praktyki w promocji projektów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego”.

Marszałek Geblewicz tłumaczył dalej, że konkurs „Róża promocji nie ma promować programu, bo RPO jest tylko narzędziem. - Moim zdaniem promować  należy produkt. Współczesny marketing jest pochodną naszej kreatywności, trendy marketingowe dynamicznie się zmieniają i wymagają od nas stałego doskonalenia i pomysłowości. Dlatego motto takich spotkań, jak to dzisiejsze powinno brzmieć: „wybudować i uczynić to żywym”. Tak to postrzegam, chwalmy się i róbmy to nienachalnie, lecz mądrze – zachęcał marszałek.

Do rywalizacji o „Róże promocji” zaproszono autorów najciekawszych działań promujących inwestycje dofinansowane z funduszy europejskich. Był to prawdziwy sprawdzian z praktyki i wiedzy o tym, jak promować projekty. Jak w ciekawy sposób pochwalić się  inwestycjami infrastrukturalnymi, a przede wszystkim – że warto to robić. W sumie, Kapituła Konkursu wybierała spośród 30 zgłoszonych propozycji.

Wyniki konkursu „Róża promocji”:

I miejsce: projekt Gminy Miasto Szczecin „Promenada z widokiem na Odrę – przebudowa szczecińskich bulwarów (Modernizacja Bulwaru Gdyńskiego, Piastowskiego, Elbląskiego)”,

II miejsce: projekt Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty „Budowa i zagospodarowanie ścieżek rowerowych na terenie Dorzecza Parsęty”,

III miejsce: projekt Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego „Rewitalizacja elewacji budynku Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie”.

Ponadto Kapituła Konkursu przyznała wyróżnienia następującym projektom:

- Gmina Barlinek: „Remont nawierzchni ulic, chodników, parkingów i ciągów pieszych na terenie starego miasta w Barlinku”,
Contino Białogard Sp. z o.o.: „Budowa farmy wiatrowej Kościernica II w Gminie Białogard”, 
- Gmina Choszczno: „Turystyczno-rekreacyjne zagospodarowanie terenów wokół jeziora Klukom oraz na Miejskiej Górze w miejscowości Choszczno”, 
Parafia Prawosławna pw. Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Stargardzie Szczecińskim: „Remont zabytkowej, neogotyckiej cerkwi prawosławnej pw. Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Stargardzie Szczecińskim”, 
Szczecińska Energetyka Cieplna Sp. z o.o.: „Budowa gazowego źródła kogeneracyjnego współpracującego z istniejącym układem technologicznym Ciepłowni Rejonowej Sąsiedzka w Szczecinie”

Załącznik

Najlepsze projekty w publikacji pokonkursowej

Galeria

Powiązane projekty

Promenada z widokiem na Odrę - przebudowa szczecińskich bulwarów (Modernizacja Bulwaru Gdyńskiego, Piastowskiego, Elbląskiego)

Gmina Miasto Szczecin