Z kalendarium RPO

Kolejna umowa w ramach RPO WZ

Centrum Diagnostyki i Terapii Nowotworów Piersi w Szczecinie to kolejna inwestycja z listy projektów kluczowych Regionalnego Programu Operacyjnego, która wchodzi w fazę realizacji. Uroczystość podpisania umowy o dofinansowaniu projektu Zachodniopomorskiego Centrum Onkologii odbyła się w Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie.

Na realizację projektu „Budowa i wyposażenie Centrum Diagnostyki i Terapii Nowotworów Piersi” zostało przyznane dofinansowanieze środków RPO WZ w wysokości 24 469 121,00 zł. Powstanie nowego obiektu w Zachodniopomorskim Centrum Onkologii ma doprowadzić w długoterminowej perspektywie do zwiększenia wykrywalności chorób nowotworowych w ich wczesnym stadium, wdrożenia nowoczesnych metod terapeutycznych prowadzących do pełnego wyleczenia oraz obniżenia kosztów społecznych i finansowych leczenia chorób nowotworowych.

W budynku zlokalizowane zostaną:
- w piwnicy: pomieszczenia techniczne i magazynowe, część pomieszczeń apteki szpitalnej, szatnie;
- na parterze: poradnie przychodni przyszpitalnej (chemioterapii, radioterapii, chirurgii onkologicznej, dermatologii onkologicznej, ginekologii i profilaktyki chorób piersi), apteka szpitalna, pracownia histopatologii, laboratorium analityczne, pracownia diagnostyki obrazowej, izba przyjęć stacjonarnego Oddziału Onkologii Klinicznej;
- na I piętrze: Oddział Onkologii Klinicznej: dzienny – 20 łóżek, stacjonarny – 25 łóżek;
- na II piętrze: stacjonarny Oddział Onkologii Klinicznej – 35 łóżek.
W planach jest wybudowanie sal 1 – 2 – łóżkowych wyposażonych w odrębne węzły sanitarne. Inwestycją został objęty również teren wokół budynku.
 
Podczas weryfikacji dokumentacji aplikacyjnej projekt otrzymał 88,25 punktów na 100 możliwych.
W uroczystości podpisania umowy uczestniczyli: reprezentujący Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego - Instytucję Zarządzającą RPO WZ Wicemarszałek Witold Jabłoński i Członek Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego Marek Hok oraz reprezentujące Zachodniopomorskie Centrum Onkologii - Dyrektor ZCO Krystyna Pieczyńska i Główny Księgowy ZCO Maria Galińska.
- Cieszy wysoka punktacja, jaką uzyskał szpital w staraniach o środki z RPO. Ta inwestycja przysłuży się pacjentom z całego regionu – podkreślał Marek Hok, a Krystyna Pieczyńska przypomniała, że przedsięwzięcie znakomicie wpisuje się w przystosowanie polskich placówek opieki zdrowotnej do standardów unijnych. Budowa nowego obiektu rozpocznie się latem, a zakończy do końca 2011 r.

W spotkaniu udział wzięli wyjątkowi goście. Uroczystości podpisania umowy z Zachodniopomorskim Centrum Onkologii przypatrywała się delegacja uczniowska ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Szczecinie. Wzorowi piątoklasiści odwiedzili nie tylko zamkową salę, ale także odbyli krótką wycieczkę po siedzibie Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego. Uczniowie złożyli wizytę na zamku w ramach równie kluczowego projektu, jakim są szkolne lekcje samorządowe.

Galeria

Powiązane projekty

Budowa i wyposażenie Centrum Diagnostyki i Terapii Nowotworów Piersi

Zachodniopomorskie Centrum Onkologii