Z kalendarium RPO

Pałac pod Globusem własnością Akademii Sztuki w Szczecinie

"Olgierd Geblewicz oraz Jan Krawczuk, działający w imieniu i na rzecz Województwa Zachodniopomorskiego, darują na rzecz Akademii Sztuki w Szczecinie nieruchomość przy pl. Orła Białego 2 w Szczecinie, a Ryszard Handke działający w imieniu i na rzecz Akademii Sztuki w Szczecinie oświadczył, że darowiznę tę na rzecz reprezentowanej przez siebie Akademii przyjmuje" - tak brzmi najważniejszy punkt podpisanego dzisiaj aktu notarialnego, dzięki któremu Pałac pod Globusem stał się własnością naszej najmłodszej wyższej uczelni artystycznej.

Przekazanie budynku, w którym obecnie znajduje się m.in. rektorat i sale dydaktyczne Akademii Sztuki, to efekt realizacji porozumienia z 2008 roku, w sprawie współpracy między Urzędem Marszałkowskim Województwa Zachodniopomorskiego, Zachodniopomorskim Urzędem Wojewódzkim i Urzędem Miasta Szczecin na rzecz utworzenia w Szczecinie wyższej uczelni artystycznej. Powyższe instytucje zobowiązały się wtedy do przekazania kilku nieruchomości w Szczecinie na rzecz Akademii Sztuki; jedną z nich jest właśnie Pałac pod Globusem, dotychczas należący do Samorządu Województwa Zachodniopomorskiego.

Akt notarialny – ze strony Województwa Zachodniopomorskiego – podpisali dzisiaj Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego Olgierd Geblewicz oraz Członek Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego Jan Krawczuk, a ze strony uczelni swój podpis złożył rektor prof. Ryszard Handke. Na zakończenie uroczystości marszałkowie przekazali rektorowi symboliczny klucz do budynku Akademii Sztuki.

- Wszyscy, którzy byli zaangażowani w powstanie projektu pod tytułem "Akademia Sztuki w Szczecinie, jednym głosem podkreślają, że to nasze wspólne dziecko. W związku z tym, jako rodzice, czujemy się odpowiedzialni za nią i za jej właściwy rozwój, a nie ma możliwości prawidłowego rozwoju takiej uczelni bez – przede wszystkim - bazy lokalowej – mówił marszałek Olgierd Geblewicz. - Mamy świadomość, że dopiero po dwóch latach od powołania uczelni wręczamy klucze do jej reprezentacyjnej siedziby, ale nie chcieliśmy uczelni nakładać na głowę dodatkowych problemów. Przypominam, że budynek był współwłasnością, w związku z tym postanowiliśmy, że najpierw uregulujemy wszystkie kwestie prawne i dopiero wtedy przekażemy budynek, już bez zobowiązań. Wciąż czujemy odpowiedzialność za to wspólne dziecko i życzymy naszej pociesze wielu dalszych sukcesów i wspaniałego rozwoju – gratulował marszałek Olgierd Geblewicz.

Marszałek przypomniał również, że decyzją Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego uczelnia uzyskała kwotę 10 milionów złotych ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013, która zostanie przeznaczona na kompleksową rewitalizację budynku. Dodatkowe 5 milionów złotych Zarząd zabezpieczył w budżecie województwa, jako wkład własny uczelni do tej inwestycji.

Członek Zarządu Jan Krawczuk zwrócił się do rektora, życząc wielu studentów obdarzonych talentem, którzy będą mogli rozwijać swoje umiejętności w murach uczelni. Swojej radości nie krył także sam rektor, prof. Ryszard Handke: - Dzisiejsze wydarzenie jest niezwykłe w skali kraju. Kiedy opowiadam w Ministerstwie Kultury lub moim kolegom rektorom innych uczelni, o tym co się stało w Szczecinie, wszyscy słuchają tego z niedowierzaniem. A stało się tak, że połączone siły zarządzających województwem i miastem postanowiły tą Akademię powołać. Efektem tej niezwykle pozytywnej energii i przemyślanego planu był dzień 29 kwietnia 2010 r., kiedy to Sejm jednogłośnie – co jest ewenementem w historii parlamentu polskiego – przyjął ustawę o powołaniu naszej uczelni. Tamto wydarzenie, jak i dzisiejsza uroczystość, która również zapisze się złotymi literami na kartach naszej historii, udowadniają, że warto wierzyć w marzenia – mówił prof. Ryszard Handke.

Po części oficjalnej zaproszeni goście mogli obejrzeć zakamarki Akademii, a także przyjrzeć się pracom remontowym wykonanym w salach. Przyszli studenci za kilka lat będą kształcić się w pracowni malarstwa, która znajdzie się na podwyższonym strychu budynku. Wśród planów Akademii znajduje się również zagospodarowanie miejsca publicznego w przyziemiu, gdzie miałby powstać otwarty dziedziniec, pracownie malarstwa, galeria i mała scena.

Więcej na www.akademiasztuki.eu.

Galeria

Powiązane projekty

AkademiaZMIENIASzczecin: Modernizacja Pałacu pod Globusem w Szczecinie

Akademia Sztuki w Szczecinie