Z kalendarium RPO

Pięknieją szczecińskie nabrzeża dzięki RPO WZ

Marszałek Olgierd Geblewicz wziął (13 kwietnia br.) udział w krótkim rejsie po Odrze, wzdłuż remontowanych bulwarów: Piastowskiego, Gdyńskiego i Elbląskiego, których przebudowa możliwa jest dzięki środkom RPO WZ. Rejs, połączony z konferencją prasową, zorganizowany został przez beneficjenta – Gminę Miasto Szczecin, która realizuje projekt pt. „Promenada z widokiem na Odrę - przebudowa szczecińskich bulwarów (Modernizacja Bulwaru Gdyńskiego, Piastowskiego, Elbląskiego)”.

Przebudowa trzech szczecińskich bulwarów jest niejako kontynuacją zadania pod nazwą „Przebudowa Bulwaru Nadodrzańskiego wraz z infrastrukturą dla celów turystyki w Szczecinie”, które zostało zrealizowane w latach 2006-2007, przy wsparciu ze środków Zintegrowanego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego.

Inwestycja, którą wizytowali marszałek województwa oraz prezydent Szczecina, rozpoczęła się w lipcu 2010 r. i polega na przebudowie Nabrzeża Elbląskiego oraz przebudowie i remoncie Nabrzeży Gdyńskiego i Piastowskiego. W ramach projektu wybudowane zostaną m.in. punkty poboru energii i wody z kanalizacją dla potrzeb sezonowych pawilonów handlowo – gastronomicznych, a także dla potrzeb przybijających do nabrzeża jednostek pływających. Zakończenie prac planowane jest na grudzień 2012 r.

Bulwary będą zachęcać mieszkańców do spacerów wzdłuż Odry i przyciągać turystów spoza regionu, w tym przede wszystkim amatorów jachtingu. Przebudowa bulwarów jest realizowana między innymi z myślą o finale regat The Tall Ships Races, który odbędzie się w Szczecinie w 2013 roku.

Postęp prac i ich zakres poznali szczecińscy dziennikarze podczas rejsu zabytkowym lodołamaczem „Kuna”.

- Przebudowa bulwarów nie byłaby możliwa, gdyby nie wsparcie w ramach RPO – mówił dziennikarzom prezydent Piotr Krzystek. - Inwestycja to efekt konsekwentnych działań miasta, służących przybliżeniu Szczecina ku wodzie i wyeksponowaniu jego unikalnych walorów  -  powiedział prezydent. - Żadne z polskich miast nie ma takich warunków do uprawiania turystyki wodnej.

- Takie inwestycje cieszą – podkreślał marszałek Olgierd Geblewicz. - Szczecin ma doskonałe warunki do rozwoju żeglarstwa. Odnowione bulwary doskonale będą służyć temu celowi. Jestem przekonany, że wsparcie udzielone w ramach RPO było słuszną decyzją - powiedział.

Projekt jest realizowany w ramach priorytetowej Osi 6. Rozwój funkcji metropolitalnych, Działanie 6.1. Infrastruktura turystyczna na obszarze metropolitalnym, Poddziałanie 6.1.1. Infrastruktura turystyki na obszarze metropolitalnym Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007 - 2013.

Powiązane projekty

Promenada z widokiem na Odrę - przebudowa szczecińskich bulwarów (Modernizacja Bulwaru Gdyńskiego, Piastowskiego, Elbląskiego)

Gmina Miasto Szczecin