Zakup innowacyjnej linii technologicznej dla pracowni złotniczej Platinum Style Mierzyński Krzysztof w Dębnie.

Nazwa beneficjenta: 
PLATINUM - STYLE Mierzyński Krzysztof

Miejsce realizacji

Powiat myśliborski:

Dębno
Kategoria interwencji: 
08 Inne inwestycje w przedsiębiorstwa
Geolokalizacja: 
Wartość ogółem: 
1 628 090.00
Wydatki kwalifikowalne: 
1 302 000.00
Dofinansowanie: 
781 200.00
w tym UE: 
664 020.00
Wkład własny: 
520 800.00
% dofinansowania: 
60.00
Oś: 
1. Gospodarka - Innowacje - Technologie
Działanie: 
1.1. Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw poprzez innowacyjne inwestycje
Poddziałanie: 
1.1.1. Inwestycje w mikroprzedsiębiorstwa
Numer wniosku: 
RPZP.01.01.01-32-004/08
Nazwa beneficjenta: 
PLATINUM - STYLE Mierzyński Krzysztof
Miejscowość: 
Dębno
Kod pocztowy: 
74-400

Zdjęcia lotnicze

RPO w obiektywie mieszkańców regionu