Budowa i zakup wyposażenia kliniki 1 dnia oraz apteki – wprowadzenie innowacyjnych usług w zakresie świadczeń medycznych.

Nazwa beneficjenta: 
Henryka Ochnio - Kordal - Apteka PASTYLKA, Meritum Centrum Medyczne

Miejsce realizacji

Powiat kamieński:

Kamień Pomorski
Kategoria interwencji: 
08 Inne inwestycje w przedsiębiorstwa
Geolokalizacja: 
Wartość ogółem: 
4 175 503.82
Wydatki kwalifikowalne: 
1 939 981.05
Dofinansowanie: 
985 680.99
w tym UE: 
837 828.81
Wkład własny: 
954 300.06
% dofinansowania: 
50.81
Oś: 
1. Gospodarka - Innowacje - Technologie
Działanie: 
1.1. Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw poprzez innowacyjne inwestycje
Poddziałanie: 
1.1.1. Inwestycje w mikroprzedsiębiorstwa
Numer wniosku: 
RPZP.01.01.01-32-008/09
Nazwa beneficjenta: 
Henryka Ochnio - Kordal - Apteka PASTYLKA, Meritum Centrum Medyczne
Miejscowość: 
Szczecin
Kod pocztowy: 
71-154

Zdjęcia lotnicze

RPO w obiektywie mieszkańców regionu