Wzrost wskaźnika innowacyjności w szczecińskiej firmie M.G. SYSTEM Maciej Grygier poprzez wdrożenie skomputeryzowanej linii technologicznej do produkcji mebli i paneli ściennych do ekspozycji towarów

Nazwa beneficjenta: 
M.G. SYSTEM Maciej Gygier

Miejsce realizacji

Powiat m. Szczecin:

M. Szczecin
Kategoria interwencji: 
08 Inne inwestycje w przedsiębiorstwa
Geolokalizacja: 
Wartość ogółem: 
575 629.95
Wydatki kwalifikowalne: 
458 964.47
Dofinansowanie: 
275 378.68
w tym UE: 
234 071.86
Wkład własny: 
183 585.79
% dofinansowania: 
60.00
Oś: 
1. Gospodarka - Innowacje - Technologie
Działanie: 
1.1. Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw poprzez innowacyjne inwestycje
Poddziałanie: 
1.1.1. Inwestycje w mikroprzedsiębiorstwa
Numer wniosku: 
RPZP.01.01.01-32-013/08
Nazwa beneficjenta: 
M.G. SYSTEM Maciej Gygier
Miejscowość: 
Szczecin
Kod pocztowy: 
70-781

Zdjęcia lotnicze

RPO w obiektywie mieszkańców regionu