Budowa nowoczesnego, sterowanego elektronicznie magazynu szkła w Szczecinie

Nazwa beneficjenta: 
SPEC-GLAS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Miejsce realizacji

Powiat m. Szczecin:

M. Szczecin
Kategoria interwencji: 
08 Inne inwestycje w przedsiębiorstwa

.

Wartość ogółem: 
3 524 275.01
Wydatki kwalifikowalne: 
2 498 125.00
Dofinansowanie: 
999 249.99
w tym UE: 
849 362.48
Wkład własny: 
1 498 875.01
% dofinansowania: 
40.00
Oś: 
1. Gospodarka - Innowacje - Technologie
Działanie: 
1.1. Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw poprzez innowacyjne inwestycje
Poddziałanie: 
1.1.1. Inwestycje w mikroprzedsiębiorstwa
Numer wniosku: 
RPZP.01.01.01-32-074/08
Nazwa beneficjenta: 
SPEC-GLAS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Miejscowość: 
Szczecin
Kod pocztowy: 
70-809

Zdjęcia lotnicze

RPO w obiektywie mieszkańców regionu