Zakup innowacyjnego sprzętu geodezyjnego przez firmę GEOBUD w Szczecinie, umożliwiającego wprowadzenie nowych usług i zmianę sposobu ich wykonywania - wykorzystanie m.in. technik satelitarnych.

Nazwa beneficjenta: 
Zakład Geodezji i Kartografii GEOBUD Zdzisław Kwieciński

Miejsce realizacji

Powiat m. Szczecin:

M. Szczecin
Kategoria interwencji: 
08 Inne inwestycje w przedsiębiorstwa
Geolokalizacja: 
Wartość ogółem: 
210 734.90
Wydatki kwalifikowalne: 
170 630.91
Dofinansowanie: 
102 378.54
w tym UE: 
87 021.75
Wkład własny: 
68 252.37
% dofinansowania: 
60.00
Oś: 
1. Gospodarka - Innowacje - Technologie
Działanie: 
1.1. Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw poprzez innowacyjne inwestycje
Poddziałanie: 
1.1.1. Inwestycje w mikroprzedsiębiorstwa
Numer wniosku: 
RPZP.01.01.01-32-078/08
Nazwa beneficjenta: 
Zakład Geodezji i Kartografii GEOBUD Zdzisław Kwieciński
Miejscowość: 
Szczecin
Kod pocztowy: 
70-781

Zdjęcia lotnicze

RPO w obiektywie mieszkańców regionu