Budowa i wyposażenie ręcznej myjni pojazdów.

Nazwa beneficjenta: 
BŁYSK SPÓŁKA CYWILNA PAWEŁ FILAK, ADAM TYBURSKI

Miejsce realizacji

Powiat m. Szczecin:

M. Szczecin
Kategoria interwencji: 
08 Inne inwestycje w przedsiębiorstwa
Geolokalizacja: 
Wartość ogółem: 
139 470.20
Wydatki kwalifikowalne: 
100 401.32
Dofinansowanie: 
59 099.11
w tym UE: 
50 234.24
Wkład własny: 
41 302.21
% dofinansowania: 
58.86
Oś: 
1. Gospodarka - Innowacje - Technologie
Działanie: 
1.1. Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw poprzez innowacyjne inwestycje
Poddziałanie: 
1.1.1. Inwestycje w mikroprzedsiębiorstwa
Numer wniosku: 
RPZP.01.01.01-32-078/09
Nazwa beneficjenta: 
BŁYSK SPÓŁKA CYWILNA PAWEŁ FILAK, ADAM TYBURSKI
Miejscowość: 
SZCZECIN
Kod pocztowy: 
71-215

Zdjęcia lotnicze

RPO w obiektywie mieszkańców regionu