Wzrost konkurencyjności Zakładu Szklarskiego Wolfglas poprzez inwestycje w innowacyjny sprzęt szklarski do obróbki szkła.

Nazwa beneficjenta: 
Zakład Szklarski Wolfglas

Miejsce realizacji

Powiat myśliborski:

Myślibórz
Kategoria interwencji: 
08 Inne inwestycje w przedsiębiorstwa
Geolokalizacja: 
Wartość ogółem: 
140 300.00
Wydatki kwalifikowalne: 
115 000.00
Dofinansowanie: 
69 000.00
w tym UE: 
58 649.99
Wkład własny: 
46 000.00
% dofinansowania: 
60.00
Oś: 
1. Gospodarka - Innowacje - Technologie
Działanie: 
1.1. Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw poprzez innowacyjne inwestycje
Poddziałanie: 
1.1.1. Inwestycje w mikroprzedsiębiorstwa
Numer wniosku: 
RPZP.01.01.01-32-100/09
Nazwa beneficjenta: 
Zakład Szklarski Wolfglas
Miejscowość: 
Dębno
Kod pocztowy: 
74-400

Zdjęcia lotnicze

RPO w obiektywie mieszkańców regionu