Budowa Centrum SPA sposobem na podniesienie konkurencyjności firmy Gabi Sp. z o.o.

Nazwa beneficjenta: 
Gabi Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością

Miejsce realizacji

Powiat świdwiński:

Świdwin - miasto
Kategoria interwencji: 
08 Inne inwestycje w przedsiębiorstwa
Geolokalizacja: 
Wartość ogółem: 
2 872 043.76
Wydatki kwalifikowalne: 
1 368 440.00
Dofinansowanie: 
821 064.00
w tym UE: 
697 904.39
Wkład własny: 
547 376.00
% dofinansowania: 
60.00
Oś: 
1. Gospodarka - Innowacje - Technologie
Działanie: 
1.1. Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw poprzez innowacyjne inwestycje
Poddziałanie: 
1.1.1. Inwestycje w mikroprzedsiębiorstwa
Numer wniosku: 
RPZP.01.01.01-32-108/09
Nazwa beneficjenta: 
Gabi Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością
Miejscowość: 
Świdwin
Kod pocztowy: 
78-300

Zdjęcia lotnicze

RPO w obiektywie mieszkańców regionu