Zakup innowacyjnego sprzęty medycznego celem zwiększenia kompleksowości oraz jakości usług gabinetu ginekologicznego:

Nazwa beneficjenta: 
Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska Zbigniew Celewicz

Miejsce realizacji

Powiat m. Szczecin:

M. Szczecin
Kategoria interwencji: 
08 Inne inwestycje w przedsiębiorstwa
Wartość ogółem: 
1 826 029.24
Wydatki kwalifikowalne: 
1 168 208.25
Dofinansowanie: 
700 913.13
w tym UE: 
595 776.15
Wkład własny: 
467 295.12
% dofinansowania: 
60.00
Oś: 
1. Gospodarka - Innowacje - Technologie
Działanie: 
1.1. Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw poprzez innowacyjne inwestycje
Poddziałanie: 
1.1.1. Inwestycje w mikroprzedsiębiorstwa
Numer wniosku: 
RPZP.01.01.01-32-116/08
Nazwa beneficjenta: 
Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska Zbigniew Celewicz
Miejscowość: 
Szczecin
Kod pocztowy: 
71-374

Zdjęcia lotnicze

RPO w obiektywie mieszkańców regionu