Zakup i montaż systemu radiowizjografii cyfrowej Kodak wraz z wewnątrzustnym aparatem rentgenowskim Kodak w gabinecie stomatologicznym w Gryfinie przy ul. Energetyków 14C.

Nazwa beneficjenta: 
Dominika Kluczyk-Czarnecka

Miejsce realizacji

Powiat gryfiński:

Gryfino
Kategoria interwencji: 
08 Inne inwestycje w przedsiębiorstwa
Wartość ogółem: 
48 948.00
Wydatki kwalifikowalne: 
48 948.00
Dofinansowanie: 
29 368.80
w tym UE: 
24 963.48
Wkład własny: 
19 579.20
% dofinansowania: 
60.00
Oś: 
1. Gospodarka - Innowacje - Technologie
Działanie: 
1.1. Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw poprzez innowacyjne inwestycje
Poddziałanie: 
1.1.1. Inwestycje w mikroprzedsiębiorstwa
Numer wniosku: 
RPZP.01.01.01-32-182/09
Nazwa beneficjenta: 
Dominika Kluczyk-Czarnecka
Miejscowość: 
Szczecin
Kod pocztowy: 
71-837

Zdjęcia lotnicze

RPO w obiektywie mieszkańców regionu