Dotknij Sztuki innowacyjne metody sprzedaży w galerii w XXI wieku

Nazwa beneficjenta: 
Galeria Siedem Ewa Biernacka - Froehlich

Miejsce realizacji

Powiat gryficki:

Rewal
Kategoria interwencji: 
08 Inne inwestycje w przedsiębiorstwa
Geolokalizacja: 
Wartość ogółem: 
1 449 308.91
Wydatki kwalifikowalne: 
593 437.66
Dofinansowanie: 
356 062.59
w tym UE: 
302 653.18
Wkład własny: 
237 375.07
% dofinansowania: 
60.00
Oś: 
1. Gospodarka - Innowacje - Technologie
Działanie: 
1.1. Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw poprzez innowacyjne inwestycje
Poddziałanie: 
1.1.1. Inwestycje w mikroprzedsiębiorstwa
Numer wniosku: 
RPZP.01.01.01-32-201/09
Nazwa beneficjenta: 
Galeria Siedem Ewa Biernacka - Froehlich
Miejscowość: 
Rewal
Kod pocztowy: 
72-344

Zdjęcia lotnicze

RPO w obiektywie mieszkańców regionu