Wzrost konkurencyjności Szkoły Nauki Jazdy Marcin Budny w Goleniowie poprzez stworzenie nowoczesnej salki wykładowej, inwestycje w sprzęt i wprowadzenie innowacji,

Nazwa beneficjenta: 
Szkoła Nauki Jazdy Marcin Budny

Miejsce realizacji

Powiat goleniowski:

Goleniów
Kategoria interwencji: 
08 Inne inwestycje w przedsiębiorstwa
Wartość ogółem: 
204 615.36
Wydatki kwalifikowalne: 
200 000.00
Dofinansowanie: 
120 000.00
w tym UE: 
101 999.99
Wkład własny: 
80 000.00
% dofinansowania: 
60.00
Oś: 
1. Gospodarka - Innowacje - Technologie
Działanie: 
1.1. Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw poprzez innowacyjne inwestycje
Poddziałanie: 
1.1.1. Inwestycje w mikroprzedsiębiorstwa
Numer wniosku: 
RPZP.01.01.01-32-203/09
Nazwa beneficjenta: 
Szkoła Nauki Jazdy Marcin Budny
Miejscowość: 
Goleniów
Kod pocztowy: 
72-100

Zdjęcia lotnicze

RPO w obiektywie mieszkańców regionu