Zwielokrotnienie wydajności w wykonywaniu kluczowych operacji, dzięki zastosowaniu innowacyjnych rozwiązań informatycznych w firmie Papcom

Nazwa beneficjenta: 
Papcom s.c. Z.Dobrodziej, Ł.Dobrodziej

Miejsce realizacji

Powiat m. Szczecin:

M. Szczecin
Kategoria interwencji: 
08 Inne inwestycje w przedsiębiorstwa
Geolokalizacja: 
Wartość ogółem: 
199 859.18
Wydatki kwalifikowalne: 
163 819.00
Dofinansowanie: 
98 291.40
w tym UE: 
83 547.67
Wkład własny: 
65 527.60
% dofinansowania: 
60.00
Oś: 
1. Gospodarka - Innowacje - Technologie
Działanie: 
1.1. Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw poprzez innowacyjne inwestycje
Poddziałanie: 
1.1.1. Inwestycje w mikroprzedsiębiorstwa
Numer wniosku: 
RPZP.01.01.01-32-209/09
Nazwa beneficjenta: 
Papcom s.c. Z.Dobrodziej, Ł.Dobrodziej
Miejscowość: 
Szczecin
Kod pocztowy: 
70-791

Zdjęcia lotnicze

RPO w obiektywie mieszkańców regionu