Zakup innowacyjnego urządzenia browarniczego i uruchomienie pierwszego w Szczecinie minibrowaru restauracyjnego.

Nazwa beneficjenta: 
Przedsiębiorstwo Techniczno-Budowlane Bewako Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Miejsce realizacji

Powiat m. Szczecin:

M. Szczecin
Kategoria interwencji: 
08 Inne inwestycje w przedsiębiorstwa
Wartość ogółem: 
2 028 823.79
Wydatki kwalifikowalne: 
1 755 918.00
Dofinansowanie: 
1 000 000.00
w tym UE: 
849 999.99
Wkład własny: 
755 918.00
% dofinansowania: 
56.95
Oś: 
1. Gospodarka - Innowacje - Technologie
Działanie: 
1.1. Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw poprzez innowacyjne inwestycje
Poddziałanie: 
1.1.1. Inwestycje w mikroprzedsiębiorstwa
Numer wniosku: 
RPZP.01.01.01-32-214/09
Nazwa beneficjenta: 
Przedsiębiorstwo Techniczno-Budowlane Bewako Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Miejscowość: 
Szczecin
Kod pocztowy: 
70-207

Zdjęcia lotnicze

RPO w obiektywie mieszkańców regionu