Wzrost konkurencyjności Studia Projektowego AB poprzez usprawnienie procesu projektowania

Nazwa beneficjenta: 
Studio Projektowe AB Spółka Cywilna Marek Antoszczyszyn Andrzej Buko

Miejsce realizacji

Powiat m. Szczecin:

M. Szczecin
Kategoria interwencji: 
08 Inne inwestycje w przedsiębiorstwa
Geolokalizacja: 
Wartość ogółem: 
199 405.66
Wydatki kwalifikowalne: 
162 623.77
Dofinansowanie: 
97 574.00
w tym UE: 
97 574.00
Wkład własny: 
65 049.77
% dofinansowania: 
60.00
Oś: 
1. Gospodarka - Innowacje - Technologie
Działanie: 
1.1. Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw poprzez innowacyjne inwestycje
Poddziałanie: 
1.1.1. Inwestycje w mikroprzedsiębiorstwa
Numer wniosku: 
RPZP.01.01.01-32-237/10
Nazwa beneficjenta: 
Studio Projektowe AB Spółka Cywilna Marek Antoszczyszyn Andrzej Buko
Miejscowość: 
Szczecin
Kod pocztowy: 
70-262

Zdjęcia lotnicze

RPO w obiektywie mieszkańców regionu