Wprowadzenie przez firmę ATJ Igielski Sp. z o.o. innowacyjnej metody szkolenia i podnoszenia kwalifikacji kierowców poprzez zakup mobilnego symulatora jazdy w warunkach specjalnych

Nazwa beneficjenta: 
AKADEMIA TECHNIKI JAZDY IGIELSKI Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Miejsce realizacji

Zachodniopomorskie
Kategoria interwencji: 
08 Inne inwestycje w przedsiębiorstwa

W ramach projektu wyprodukowano innowacyjny mobilny symulator jazdy w warunkach specjalnych. Symulator umieszczony jest na naczepie samochodu ciężarowego, co umożliwia przemieszczanie go w dowolne miejsce. Całość sterowana jest systemami komputerowymi opartymi o doświadczenia niemieckie, zaś system podnośników (6 stopni swobody) oparto o technologie amerykańskie wykorzystywane m.in. w produkcji śmigłowców wojskowych dla NATO.
Tego typu produkty dopiero wchodzą do użytku cywilnego i obecnie takich symulatorów jest w Europie zaledwie kilka

Wartość ogółem: 
2 091 730.01
Wydatki kwalifikowalne: 
1 700 000.00
Dofinansowanie: 
1 000 000.00
w tym UE: 
1 000 000.00
Wkład własny: 
700 000.00
% dofinansowania: 
58.82
Oś: 
1. Gospodarka - Innowacje - Technologie
Działanie: 
1.1. Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw poprzez innowacyjne inwestycje
Poddziałanie: 
1.1.1. Inwestycje w mikroprzedsiębiorstwa
Numer wniosku: 
RPZP.01.01.01-32-247/10
Nazwa beneficjenta: 
AKADEMIA TECHNIKI JAZDY IGIELSKI Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Miejscowość: 
Stargard Szczeciński
Kod pocztowy: 
73-110

Zdjęcia lotnicze

RPO w obiektywie mieszkańców regionu