Doposażenie Zakładu Fizjoterapii Mariola Kupkowska Oddział Trzcińsko Zdrój

Nazwa beneficjenta: 
Niepubliczny Zakład Fizjoterapii Mariola Kupkowska

Miejsce realizacji

Powiat gryfiński:

Trzcińsko-Zdrój
Kategoria interwencji: 
08 Inne inwestycje w przedsiębiorstwa
Geolokalizacja: 
Wartość ogółem: 
143 219.80
Wydatki kwalifikowalne: 
142 855.46
Dofinansowanie: 
85 713.27
w tym UE: 
72 856.27
Wkład własny: 
57 142.19
% dofinansowania: 
60.00
Oś: 
1. Gospodarka - Innowacje - Technologie
Działanie: 
1.1. Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw poprzez innowacyjne inwestycje
Poddziałanie: 
1.1.1. Inwestycje w mikroprzedsiębiorstwa
Numer wniosku: 
RPZP.01.01.01-32-252/09
Nazwa beneficjenta: 
Niepubliczny Zakład Fizjoterapii Mariola Kupkowska
Miejscowość: 
Gryfino
Kod pocztowy: 
74-100

Zdjęcia lotnicze

RPO w obiektywie mieszkańców regionu