Adaptacja lokalu w Szczecinie i wyposażenie w urządzenia do preparatyki krwi pępowinowej i przechowywania komórek macierzystych – przedsiębiorstwo LONGA VITA sp. z o.o.

Nazwa beneficjenta: 
LONGA VITA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Miejsce realizacji

Powiat m. Szczecin:

M. Szczecin
Kategoria interwencji: 
08 Inne inwestycje w przedsiębiorstwa
Geolokalizacja: 
Wartość ogółem: 
919 871.56
Wydatki kwalifikowalne: 
919 795.32
Dofinansowanie: 
551 877.19
w tym UE: 
469 095.59
Wkład własny: 
367 918.13
% dofinansowania: 
60.00
Oś: 
1. Gospodarka - Innowacje - Technologie
Działanie: 
1.1. Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw poprzez innowacyjne inwestycje
Poddziałanie: 
1.1.1. Inwestycje w mikroprzedsiębiorstwa
Numer wniosku: 
RPZP.01.01.01-32-311/09
Nazwa beneficjenta: 
LONGA VITA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Miejscowość: 
Szczecin
Kod pocztowy: 
70-111

Zdjęcia lotnicze

RPO w obiektywie mieszkańców regionu