BANK MUZYKI – system zarządzania, udostępniania on-line i archiwizacji muzyki, poprawą konkurencyjności firmy Black Coffee Music

Nazwa beneficjenta: 
Black Coffee Music Miłosz Wośko

Miejsce realizacji

Powiat m. Szczecin:

M. Szczecin
Kategoria interwencji: 
08 Inne inwestycje w przedsiębiorstwa
Wartość ogółem: 
81 049.20
Wydatki kwalifikowalne: 
63 344.55
Dofinansowanie: 
38 006.73
w tym UE: 
32 305.71
Wkład własny: 
25 337.82
% dofinansowania: 
60.00
Oś: 
1. Gospodarka - Innowacje - Technologie
Działanie: 
1.1. Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw poprzez innowacyjne inwestycje
Poddziałanie: 
1.1.1. Inwestycje w mikroprzedsiębiorstwa
Numer wniosku: 
RPZP.01.01.01-32-322/09
Nazwa beneficjenta: 
Black Coffee Music Miłosz Wośko
Miejscowość: 
Szczecin
Kod pocztowy: 
70-262

Zdjęcia lotnicze

RPO w obiektywie mieszkańców regionu