Zakup aparatu USG i adaptacja pomieszczenia pod gabinet lekarski.

Nazwa beneficjenta: 
INDYWIDUALNA SPECJALISTYCZNA PRAKTYKA LEKARSKA LEK. MARIUSZ DYDYK

Miejsce realizacji

Powiat m. Szczecin:

M. Szczecin
Kategoria interwencji: 
08 Inne inwestycje w przedsiębiorstwa
Geolokalizacja: 
Wartość ogółem: 
130 226.90
Wydatki kwalifikowalne: 
130 226.90
Dofinansowanie: 
78 136.14
w tym UE: 
66 415.71
Wkład własny: 
52 090.76
% dofinansowania: 
60.00
Oś: 
1. Gospodarka - Innowacje - Technologie
Działanie: 
1.1. Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw poprzez innowacyjne inwestycje
Poddziałanie: 
1.1.1. Inwestycje w mikroprzedsiębiorstwa
Numer wniosku: 
RPZP.01.01.01-32-329/09
Nazwa beneficjenta: 
INDYWIDUALNA SPECJALISTYCZNA PRAKTYKA LEKARSKA LEK. MARIUSZ DYDYK
Miejscowość: 
Szczecin
Kod pocztowy: 
70-343

Zdjęcia lotnicze

RPO w obiektywie mieszkańców regionu