Budowa i wyposażenie pierwszego prywatnego Centrum Opieki Położniczej w województwie zachodniopomorskim

Nazwa beneficjenta: 
FAMILIA Zbigniew Berezowski

Miejsce realizacji

Powiat m. Szczecin:

M. Szczecin
Kategoria interwencji: 
08 Inne inwestycje w przedsiębiorstwa
Geolokalizacja: 
Wartość ogółem: 
2 931 188.81
Wydatki kwalifikowalne: 
2 686 197.56
Dofinansowanie: 
1 000 000.00
w tym UE: 
849 999.99
Wkład własny: 
1 686 197.56
% dofinansowania: 
37.23
Oś: 
1. Gospodarka - Innowacje - Technologie
Działanie: 
1.1. Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw poprzez innowacyjne inwestycje
Poddziałanie: 
1.1.1. Inwestycje w mikroprzedsiębiorstwa
Numer wniosku: 
RPZP.01.01.01-32-341/09
Nazwa beneficjenta: 
FAMILIA Zbigniew Berezowski
Miejscowość: 
szczecin
Kod pocztowy: 
70-775

Zdjęcia lotnicze

RPO w obiektywie mieszkańców regionu