Zakup aparatu USG Doppler i lasera diodowego formą zwiększenia konkurencyjności praktyki lekarskiej na rynku gabinetów lekarskich

Nazwa beneficjenta: 
Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska Piotr Smoczyk

Miejsce realizacji

Powiat choszczeński:

Choszczno
Kategoria interwencji: 
08 Inne inwestycje w przedsiębiorstwa
Geolokalizacja: 
Wartość ogółem: 
200 000.00
Wydatki kwalifikowalne: 
195 006.07
Dofinansowanie: 
117 003.64
w tym UE: 
117 003.64
Wkład własny: 
78 002.43
% dofinansowania: 
60.00
Oś: 
1. Gospodarka - Innowacje - Technologie
Działanie: 
1.1. Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw poprzez innowacyjne inwestycje
Poddziałanie: 
1.1.1. Inwestycje w mikroprzedsiębiorstwa
Numer wniosku: 
RPZP.01.01.01-32-350/10
Nazwa beneficjenta: 
Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska Piotr Smoczyk
Miejscowość: 
Choszczno
Kod pocztowy: 
73-200

Zdjęcia lotnicze

RPO w obiektywie mieszkańców regionu