Adaptacja i wyposażenie lokalu w Szczecinie oraz stworzenie kompleksowej oferty gabinetu stomatologicznego

Nazwa beneficjenta: 
STOMATOLOGIA KAMIENICA 25 SŁAWOMIR KLUZEK

Miejsce realizacji

Powiat m. Szczecin:

M. Szczecin
Kategoria interwencji: 
08 Inne inwestycje w przedsiębiorstwa
Geolokalizacja: 
Wartość ogółem: 
591 726.34
Wydatki kwalifikowalne: 
570 300.00
Dofinansowanie: 
342 180.00
w tym UE: 
290 852.98
Wkład własny: 
228 120.00
% dofinansowania: 
60.00
Oś: 
1. Gospodarka - Innowacje - Technologie
Działanie: 
1.1. Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw poprzez innowacyjne inwestycje
Poddziałanie: 
1.1.1. Inwestycje w mikroprzedsiębiorstwa
Numer wniosku: 
RPZP.01.01.01-32-363/09
Nazwa beneficjenta: 
STOMATOLOGIA KAMIENICA 25 SŁAWOMIR KLUZEK
Miejscowość: 
Szczecin
Kod pocztowy: 
70-451

Zdjęcia lotnicze

RPO w obiektywie mieszkańców regionu