Zakup innowacyjnej drukarki trójwymiarowej do biura projektowego WOLSKI+ARCHITEKCI

Nazwa beneficjenta: 
WOLSKI+ARCHITEKCI Rafał Wolski

Miejsce realizacji

Powiat m. Szczecin:

M. Szczecin
Kategoria interwencji: 
08 Inne inwestycje w przedsiębiorstwa
Geolokalizacja: 
Wartość ogółem: 
169 685.88
Wydatki kwalifikowalne: 
137 956.00
Dofinansowanie: 
82 773.60
w tym UE: 
82 773.60
Wkład własny: 
55 182.40
% dofinansowania: 
60.00
Oś: 
1. Gospodarka - Innowacje - Technologie
Działanie: 
1.1. Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw poprzez innowacyjne inwestycje
Poddziałanie: 
1.1.1. Inwestycje w mikroprzedsiębiorstwa
Numer wniosku: 
RPZP.01.01.01-32-407/10
Nazwa beneficjenta: 
WOLSKI+ARCHITEKCI Rafał Wolski
Miejscowość: 
Szczecin
Kod pocztowy: 
70-435

Zdjęcia lotnicze

RPO w obiektywie mieszkańców regionu