Zakup innowacyjnego sprzętu geodezyjnego przez firmę GEOBUD w Szczecinie, umożliwiającego rozszerzenie usług geodezyjnych wykonywanych w oparciu o system radiowej nawigacji satelitarnej GPS/GLONASS

Nazwa beneficjenta: 
Zakład Geodezji i Kartografii GEOBUD Zdzisław Kwieciński

Miejsce realizacji

Powiat m. Szczecin:

M. Szczecin
Kategoria interwencji: 
08 Inne inwestycje w przedsiębiorstwa
Geolokalizacja: 
Wartość ogółem: 
214 107.56
Wydatki kwalifikowalne: 
158 502.02
Dofinansowanie: 
95 101.21
w tym UE: 
95 101.21
Wkład własny: 
63 400.81
% dofinansowania: 
60.00
Oś: 
1. Gospodarka - Innowacje - Technologie
Działanie: 
1.1. Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw poprzez innowacyjne inwestycje
Poddziałanie: 
1.1.1. Inwestycje w mikroprzedsiębiorstwa
Numer wniosku: 
RPZP.01.01.01-32-560/10
Nazwa beneficjenta: 
Zakład Geodezji i Kartografii GEOBUD Zdzisław Kwieciński
Miejscowość: 
Szczecin
Kod pocztowy: 
70-414

Zdjęcia lotnicze

RPO w obiektywie mieszkańców regionu