Automatyczna linia produkcyjna do metalowych detali dużo-gabarytowych wraz z systemem konserwacji czasowej

Nazwa beneficjenta: 
STR Shipping and Trading Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Miejsce realizacji

Powiat m. Szczecin:

M. Szczecin
Kategoria interwencji: 
08 Inne inwestycje w przedsiębiorstwa
Geolokalizacja: 
Wartość ogółem: 
1 671 000.00
Wydatki kwalifikowalne: 
1 550 000.00
Dofinansowanie: 
775 000.00
w tym UE: 
775 000.00
Wkład własny: 
775 000.00
% dofinansowania: 
50.00
Oś: 
1. Gospodarka - Innowacje - Technologie
Działanie: 
1.1. Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw poprzez innowacyjne inwestycje
Poddziałanie: 
1.1.2. Inwestycje w małe i średnie przedsiębiorstwa
Numer wniosku: 
RPZP.01.01.02-32-009/10
Nazwa beneficjenta: 
STR Shipping and Trading Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Miejscowość: 
Szczecin
Kod pocztowy: 
70-663

Zdjęcia lotnicze

RPO w obiektywie mieszkańców regionu