Wzrost poziomu innowacyjności w przedsiębiorstwie TEOKNA s.c. z siedzibą w Dzikowie poprzez zakup maszyn do produkcji okien i drzwi PCV

Nazwa beneficjenta: 
Przedsiębiorstwo Produkcyjno- Handlowo- Usługowe TEOKNA s.c.

Miejsce realizacji

Powiat wałecki:

Wałcz
Kategoria interwencji: 
08 Inne inwestycje w przedsiębiorstwa
Geolokalizacja: 
Wartość ogółem: 
277 223.62
Wydatki kwalifikowalne: 
220 441.97
Dofinansowanie: 
132 265.18
w tym UE: 
112 425.40
Wkład własny: 
88 176.79
% dofinansowania: 
60.00
Oś: 
1. Gospodarka - Innowacje - Technologie
Działanie: 
1.1. Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw poprzez innowacyjne inwestycje
Poddziałanie: 
1.1.2. Inwestycje w małe i średnie przedsiębiorstwa
Numer wniosku: 
RPZP.01.01.02-32-020/08
Nazwa beneficjenta: 
Przedsiębiorstwo Produkcyjno- Handlowo- Usługowe TEOKNA s.c.
Miejscowość: 
Wałcz
Kod pocztowy: 
78-600

Zdjęcia lotnicze

RPO w obiektywie mieszkańców regionu