Zakup aparatury do testów specjalistycznych aparatów rentgenowskich oraz do badania bezpieczeństwa użytkowania aparatury medycznej dla firmy Gryfmed w Gryficach.

Nazwa beneficjenta: 
GRYFMED S.C. Zakład Aparatury Medycznej E.Twór, T.Meger

Miejsce realizacji

Powiat gryficki:

Gryfice
Kategoria interwencji: 
08 Inne inwestycje w przedsiębiorstwa
Geolokalizacja: 
Wartość ogółem: 
163 880.78
Wydatki kwalifikowalne: 
149 127.96
Dofinansowanie: 
86 494.21
w tym UE: 
73 520.07
Wkład własny: 
62 633.75
% dofinansowania: 
58.00
Oś: 
1. Gospodarka - Innowacje - Technologie
Działanie: 
1.1. Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw poprzez innowacyjne inwestycje
Poddziałanie: 
1.1.2. Inwestycje w małe i średnie przedsiębiorstwa
Numer wniosku: 
RPZP.01.01.02-32-021/08
Nazwa beneficjenta: 
GRYFMED S.C. Zakład Aparatury Medycznej E.Twór, T.Meger
Miejscowość: 
Gryfice
Kod pocztowy: 
72-300

Zdjęcia lotnicze

RPO w obiektywie mieszkańców regionu