Wzrost konkurencyjności ZPU GALEX poprzez wdrożenie zaawansowanego technologicznie urządzenia LipoCell i implementację innowacyjnych zabiegów leczniczych w Ośrodku Wypoczynkowo-Rehabilitacyjnym LEDAN

Nazwa beneficjenta: 
Leszek Józef Gałęza Zakład Produkcyjno-Usługowy GALEX

Miejsce realizacji

Powiat koszaliński:

Mielno
Kategoria interwencji: 
08 Inne inwestycje w przedsiębiorstwa
Geolokalizacja: 
Wartość ogółem: 
75 000.00
Wydatki kwalifikowalne: 
61 475.41
Dofinansowanie: 
30 737.70
w tym UE: 
26 127.04
Wkład własny: 
30 737.71
% dofinansowania: 
50.00
Oś: 
1. Gospodarka - Innowacje - Technologie
Działanie: 
1.1. Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw poprzez innowacyjne inwestycje
Poddziałanie: 
1.1.2. Inwestycje w małe i średnie przedsiębiorstwa
Numer wniosku: 
RPZP.01.01.02-32-025/09
Nazwa beneficjenta: 
Leszek Józef Gałęza Zakład Produkcyjno-Usługowy GALEX
Miejscowość: 
Bydgoszcz
Kod pocztowy: 
85-449

Zdjęcia lotnicze

RPO w obiektywie mieszkańców regionu