Wzrost konkurencyjności spółki Tedmark poprzez wprowadzenie innowacji procesowej i organizacyjnej w sposobie świadczenia usług oraz relacjach z klientami

Nazwa beneficjenta: 
Tedmark Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Miejsce realizacji

Powiat m. Szczecin:

M. Szczecin
Kategoria interwencji: 
08 Inne inwestycje w przedsiębiorstwa
Geolokalizacja: 
Wartość ogółem: 
722 899.84
Wydatki kwalifikowalne: 
555 018.65
Dofinansowanie: 
288 051.19
w tym UE: 
283 059.51
Wkład własny: 
266 967.46
% dofinansowania: 
51.90
Oś: 
1. Gospodarka - Innowacje - Technologie
Działanie: 
1.1. Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw poprzez innowacyjne inwestycje
Poddziałanie: 
1.1.2. Inwestycje w małe i średnie przedsiębiorstwa
Numer wniosku: 
RPZP.01.01.02-32-044/09
Nazwa beneficjenta: 
Tedmark Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Miejscowość: 
Szczecin
Kod pocztowy: 
71-006

Zdjęcia lotnicze

RPO w obiektywie mieszkańców regionu