Zwiększenie zdolności produkcyjnych i magazynowych w celu uruchomienia produkcji Kosiarki wierzby energetycznej w ZM Metaltech w Mirosławcu.

Nazwa beneficjenta: 
Zakład Mechaniczny METALTECH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIA

Miejsce realizacji

Powiat wałecki:

Mirosławiec
Kategoria interwencji: 
08 Inne inwestycje w przedsiębiorstwa
Geolokalizacja: 
Wartość ogółem: 
5 468 385.93
Wydatki kwalifikowalne: 
4 358 437.52
Dofinansowanie: 
1 972 143.67
w tym UE: 
1 676 322.10
Wkład własny: 
2 386 293.85
% dofinansowania: 
45.25
Oś: 
1. Gospodarka - Innowacje - Technologie
Działanie: 
1.1. Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw poprzez innowacyjne inwestycje
Poddziałanie: 
1.1.2. Inwestycje w małe i średnie przedsiębiorstwa
Numer wniosku: 
RPZP.01.01.02-32-045/09
Nazwa beneficjenta: 
Zakład Mechaniczny METALTECH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIA
Miejscowość: 
Mirosławiec
Kod pocztowy: 
78-650

Zdjęcia lotnicze

RPO w obiektywie mieszkańców regionu