Zakup hydropontonu na hydraulicznie przemieszczanych szczudłach do specjalistycznych prac hydrotechnicznych

Nazwa beneficjenta: 
ZAKŁAD ROBÓT HYDROTECHNICZNYCH I PODWODNYCH UW SERVICE SPÓŁKA Z O.O.

Miejsce realizacji

Cały kraj
Kategoria interwencji: 
08 Inne inwestycje w przedsiębiorstwa
Geolokalizacja: 
Wartość ogółem: 
2 460 000.00
Wydatki kwalifikowalne: 
2 000 000.00
Dofinansowanie: 
1 000 000.00
w tym UE: 
1 000 000.00
Wkład własny: 
1 000 000.00
% dofinansowania: 
50.00
Oś: 
1. Gospodarka - Innowacje - Technologie
Działanie: 
1.1. Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw poprzez innowacyjne inwestycje
Poddziałanie: 
1.1.2. Inwestycje w małe i średnie przedsiębiorstwa
Numer wniosku: 
RPZP.01.01.02-32-052/10
Nazwa beneficjenta: 
ZAKŁAD ROBÓT HYDROTECHNICZNYCH I PODWODNYCH UW SERVICE SPÓŁKA Z O.O.
Miejscowość: 
Szczecin
Kod pocztowy: 
71-431

Zdjęcia lotnicze

RPO w obiektywie mieszkańców regionu