Zakup i uruchomienie MOBILNEGO CENTRUM BETONIARSKIEGO w technologii on the fly – firma FORMAT, Koszalin

Nazwa beneficjenta: 
FORMAT inż. Tadeusz Osiecki

Miejsce realizacji

Zachodniopomorskie
Kategoria interwencji: 
08 Inne inwestycje w przedsiębiorstwa
Geolokalizacja: 
Wartość ogółem: 
3 090 880.98
Wydatki kwalifikowalne: 
2 347 700.00
Dofinansowanie: 
1 408 620.00
w tym UE: 
1 197 327.00
Wkład własny: 
939 080.00
% dofinansowania: 
60.00
Oś: 
1. Gospodarka - Innowacje - Technologie
Działanie: 
1.1. Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw poprzez innowacyjne inwestycje
Poddziałanie: 
1.1.2. Inwestycje w małe i średnie przedsiębiorstwa
Numer wniosku: 
RPZP.01.01.02-32-084/08
Nazwa beneficjenta: 
FORMAT inż. Tadeusz Osiecki
Miejscowość: 
Koszalin
Kod pocztowy: 
75-347

Zdjęcia lotnicze

RPO w obiektywie mieszkańców regionu