Wzrost konkurencyjności ZHU Józef Skrzypa poprzez zakup Pojazdu Ratownictwa Drogowego na bazie ciężkiego holownika drogowego Volvo FH

Nazwa beneficjenta: 
Zakład Handlowo-Usługowy Józef Skrzypa

Miejsce realizacji

Zachodniopomorskie
Kategoria interwencji: 
08 Inne inwestycje w przedsiębiorstwa
Wartość ogółem: 
1 464 000.00
Wydatki kwalifikowalne: 
1 200 000.00
Dofinansowanie: 
600 000.00
w tym UE: 
510 000.00
Wkład własny: 
600 000.00
% dofinansowania: 
50.00
Oś: 
1. Gospodarka - Innowacje - Technologie
Działanie: 
1.1. Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw poprzez innowacyjne inwestycje
Poddziałanie: 
1.1.2. Inwestycje w małe i średnie przedsiębiorstwa
Numer wniosku: 
RPZP.01.01.02-32-116/09
Nazwa beneficjenta: 
Zakład Handlowo-Usługowy Józef Skrzypa
Miejscowość: 
Binowo
Kod pocztowy: 
74-106

Zdjęcia lotnicze

RPO w obiektywie mieszkańców regionu