Zakup innowacyjnego urządzenia budowlanego

Nazwa beneficjenta: 
NIWA SZCZECIN Sp. z o.o.

Miejsce realizacji

Zachodniopomorskie
Kategoria interwencji: 
08 Inne inwestycje w przedsiębiorstwa
Geolokalizacja: 
Wartość ogółem: 
469 983.00
Wydatki kwalifikowalne: 
382 100.00
Dofinansowanie: 
229 260.00
w tym UE: 
229 260.00
Wkład własny: 
152 840.00
% dofinansowania: 
60.00
Oś: 
1. Gospodarka - Innowacje - Technologie
Działanie: 
1.1. Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw poprzez innowacyjne inwestycje
Poddziałanie: 
1.1.2. Inwestycje w małe i średnie przedsiębiorstwa
Numer wniosku: 
RPZP.01.01.02-32-136/10
Nazwa beneficjenta: 
NIWA SZCZECIN Sp. z o.o.
Miejscowość: 
Szczecin
Kod pocztowy: 
70-656

Zdjęcia lotnicze

RPO w obiektywie mieszkańców regionu