Automatyzacja i komputeryzacja głównych procesów cyklu produkcyjnego w piekarni Smak Pomorski

Nazwa beneficjenta: 
PPUH Smak Pomorski Krzysztof Małecki

Miejsce realizacji

Powiat szczecinecki:

Szczecinek
Kategoria interwencji: 
08 Inne inwestycje w przedsiębiorstwa
Geolokalizacja: 
Wartość ogółem: 
3 317 073.95
Wydatki kwalifikowalne: 
2 691 855.00
Dofinansowanie: 
1 615 113.00
w tym UE: 
1 372 846.04
Wkład własny: 
1 076 742.00
% dofinansowania: 
60.00
Oś: 
1. Gospodarka - Innowacje - Technologie
Działanie: 
1.1. Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw poprzez innowacyjne inwestycje
Poddziałanie: 
1.1.2. Inwestycje w małe i średnie przedsiębiorstwa
Numer wniosku: 
RPZP.01.01.02-32-145/09
Nazwa beneficjenta: 
PPUH Smak Pomorski Krzysztof Małecki
Miejscowość: 
Szczecinek
Kod pocztowy: 
78-400

Zdjęcia lotnicze

RPO w obiektywie mieszkańców regionu