Wzrost konkurencyjności MAGEMAR Sp. z o.o. poprzez utworzenie Muzeum Morskiego na zabytkowym statku THPV BEMBRIDGE

Nazwa beneficjenta: 
MAGEMAR Polska Spółka z ograniczona odpowiedzialnością

Miejsce realizacji

Powiat m. Szczecin:

M. Szczecin
Kategoria interwencji: 
08 Inne inwestycje w przedsiębiorstwa
Geolokalizacja: 
Wartość ogółem: 
1 854 133.71
Wydatki kwalifikowalne: 
975 606.60
Dofinansowanie: 
487 803.30
w tym UE: 
487 803.30
Wkład własny: 
487 803.30
% dofinansowania: 
50.00
Oś: 
1. Gospodarka - Innowacje - Technologie
Działanie: 
1.1. Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw poprzez innowacyjne inwestycje
Poddziałanie: 
1.1.2. Inwestycje w małe i średnie przedsiębiorstwa
Numer wniosku: 
RPZP.01.01.02-32-158/09
Nazwa beneficjenta: 
MAGEMAR Polska Spółka z ograniczona odpowiedzialnością
Miejscowość: 
Szczecin
Kod pocztowy: 
70-603

Zdjęcia lotnicze

RPO w obiektywie mieszkańców regionu