Wzrost konkurencyjności WĘGLOBUD S.A. poprzez realizację inwestycji w innowacyjne maszyny i urządzenia wykorzystywane w obszarze wydobycia i konfekcjonowania kruszyw mineralnych

Nazwa beneficjenta: 
PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWE WĘGLOBUD S.A.

Miejsce realizacji

Powiat gryficki:

Płoty
Kategoria interwencji: 
08 Inne inwestycje w przedsiębiorstwa
Wartość ogółem: 
4 308 490.94
Wydatki kwalifikowalne: 
3 582 748.95
Dofinansowanie: 
1 791 374.47
w tym UE: 
1 791 374.47
Wkład własny: 
1 791 374.48
% dofinansowania: 
50.00
Oś: 
1. Gospodarka - Innowacje - Technologie
Działanie: 
1.1. Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw poprzez innowacyjne inwestycje
Poddziałanie: 
1.1.2. Inwestycje w małe i średnie przedsiębiorstwa
Numer wniosku: 
RPZP.01.01.02-32-211/10
Nazwa beneficjenta: 
PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWE WĘGLOBUD S.A.
Miejscowość: 
Szczecin
Kod pocztowy: 
70-467

Zdjęcia lotnicze

RPO w obiektywie mieszkańców regionu