Wzrost konkurencyjności firmy Unitral poprzez uruchomienie innowacyjnych usług w oparciu o zakup niezbędnych do tego celu środków trwałych do wyposażenia powstającego CENTRUM SPA z CZĘŚCIĄ HOTELOWĄ.

Nazwa beneficjenta: 
HOTEL MEDICAL SPA UNITRAL spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa

Miejsce realizacji

Powiat koszaliński:

Mielno
Kategoria interwencji: 
08 Inne inwestycje w przedsiębiorstwa

W wyniku realizacji projektu
- zakupiono środki trwałe do wyposażenia nowo powstałego centrum SPA z częścią hotelową
- utworzono nowe usługi Day SPA, Week SPA oraz Gyno SPA
- utworzono nowe miejsca pracy w ilości 18 etatów

Wartość ogółem: 
4 853 702.09
Wydatki kwalifikowalne: 
3 967 336.00
Dofinansowanie: 
1 983 668.00
w tym UE: 
1 983 668.00
Wkład własny: 
1 983 668.00
% dofinansowania: 
50.00
Oś: 
1. Gospodarka - Innowacje - Technologie
Działanie: 
1.1. Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw poprzez innowacyjne inwestycje
Poddziałanie: 
1.1.2. Inwestycje w małe i średnie przedsiębiorstwa
Numer wniosku: 
RPZP.01.01.02-32-227/10
Nazwa beneficjenta: 
HOTEL MEDICAL SPA UNITRAL spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa
Miejscowość: 
Mielno
Kod pocztowy: 
76-032

Zdjęcia lotnicze

RPO w obiektywie mieszkańców regionu