Wdrożenie innowacyjnej technologii hartowania szkła niskoemisyjnego

Nazwa beneficjenta: 
Q4GLASS, ABJ INVESTORS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Miejsce realizacji

Powiat m. Koszalin:

M. Koszalin
Kategoria interwencji: 
07 Inwestycje w przedsiębiorstwa bezpośrednio związane z dziedziną badań i innowacji (innowacyjne technologie, tworzenie przedsiębiorstw przez uczelnie, istniejące ośrodki B+RT i przedsiębiorstwa itp.)

Inwestycja przez Q4GLASS obejmowała wdrożenie innowacyjnej technologii hartowania szkła niskoemisyjnego. Polegała ona  bardzo wydajnym i efektywnym energetycznie, procesie hartowania szkieł z najtrudniejszymi do obróbki termicznej powłokami niskoemisyjnymi (Low-E) wprowadzonymi na światowy rynek w ostatnim czasie. Szyby powstałe w wyniku innowacyjnego procesu technologicznego planowanego do wprowadzenia w Spółce, wyróżniają się niedostępnymi dotychczas parametrami technicznymi, w tym doskonała płaskością tafli (np. dla szkła o grubości 4-5 mm spodziewane jest osiągniecie wypukłości całkowitej mniejszej nawet niz 0,10%), przy zachowaniu pełnej funkcjonalności, jakości oraz właściwości optycznych. Są one odpowiedzią na oczekiwania odbiorców działających na bardzo dynamicznie rozwijającym się rynku budowlanym w zakresie szkła fasadowego.

Wartość ogółem: 
8 034 775.93
Wydatki kwalifikowalne: 
7 829 567.19
Dofinansowanie: 
3 960 327.35
w tym UE: 
3 960 327.35
Wkład własny: 
3 869 239.84
% dofinansowania: 
50.58
Oś: 
1. Gospodarka - Innowacje - Technologie
Działanie: 
1.1. Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw poprzez innowacyjne inwestycje
Poddziałanie: 
1.1.3. Inwestycje MSP w nowe technologie
Numer wniosku: 
RPZP.01.01.03-32-003/10
Nazwa beneficjenta: 
Q4GLASS, ABJ INVESTORS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Miejscowość: 
Koszalin
Kod pocztowy: 
75-209

Zdjęcia lotnicze

RPO w obiektywie mieszkańców regionu