Zakup innowacyjnego sprzętu stomatologicznego

Nazwa beneficjenta: 
Praktyka Stomatologiczna DENT VITAL Kamila Radzimowska

Miejsce realizacji

Powiat m. Szczecin:

M. Szczecin
Kategoria interwencji: 
07 Inwestycje w przedsiębiorstwa bezpośrednio związane z dziedziną badań i innowacji (innowacyjne technologie, tworzenie przedsiębiorstw przez uczelnie, istniejące ośrodki B+RT i przedsiębiorstwa itp.)
Wartość ogółem: 
179 000.00
Wydatki kwalifikowalne: 
179 000.00
Dofinansowanie: 
107 400.00
w tym UE: 
107 400.00
Wkład własny: 
71 600.00
% dofinansowania: 
60.00
Oś: 
1. Gospodarka - Innowacje - Technologie
Działanie: 
1.1. Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw poprzez innowacyjne inwestycje
Poddziałanie: 
1.1.3. Inwestycje MSP w nowe technologie
Numer wniosku: 
RPZP.01.01.03-32-027/12
Nazwa beneficjenta: 
Praktyka Stomatologiczna DENT VITAL Kamila Radzimowska
Miejscowość: 
Szczecin
Kod pocztowy: 
71-415

Zdjęcia lotnicze

RPO w obiektywie mieszkańców regionu