Podniesienie konkurencyjności i innowacyjności Ambulatorium Sp. z o.o. – NZOZ Ambulatorium w Białogardzie poprzez uruchomienie pracowni mammograficznej w oparciu o telemedycynę

Nazwa beneficjenta: 
Ambulatorium Spółka z o.o. - NZOZ Ambulatorium

Miejsce realizacji

Powiat białogardzki:

Białogard - miasto
Kategoria interwencji: 
07 Inwestycje w przedsiębiorstwa bezpośrednio związane z dziedziną badań i innowacji (innowacyjne technologie, tworzenie przedsiębiorstw przez uczelnie, istniejące ośrodki B+RT i przedsiębiorstwa itp.)

.

Wartość ogółem: 
1 532 177.06
Wydatki kwalifikowalne: 
1 532 177.06
Dofinansowanie: 
919 306.23
w tym UE: 
781 410.29
Wkład własny: 
612 870.83
% dofinansowania: 
60.00
Oś: 
1. Gospodarka - Innowacje - Technologie
Działanie: 
1.1. Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw poprzez innowacyjne inwestycje
Poddziałanie: 
1.1.3. Inwestycje MSP w nowe technologie
Numer wniosku: 
RPZP.01.01.03-32-030/09
Nazwa beneficjenta: 
Ambulatorium Spółka z o.o. - NZOZ Ambulatorium
Miejscowość: 
Bialogard
Kod pocztowy: 
78-200

Zdjęcia lotnicze

RPO w obiektywie mieszkańców regionu