Zachodniopomorskie Centrum Obliczeniowe oparte na systemie stacji referencyjnych

Nazwa beneficjenta: 
TRIMTECH Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Miejsce realizacji

Powiat kołobrzeski:

Kołobrzeg - miasto
Kategoria interwencji: 
07 Inwestycje w przedsiębiorstwa bezpośrednio związane z dziedziną badań i innowacji (innowacyjne technologie, tworzenie przedsiębiorstw przez uczelnie, istniejące ośrodki B+RT i przedsiębiorstwa itp.)
Geolokalizacja: 
Wartość ogółem: 
8 120 100.40
Wydatki kwalifikowalne: 
6 655 820.00
Dofinansowanie: 
3 993 492.00
w tym UE: 
3 993 492.00
Wkład własny: 
2 662 328.00
% dofinansowania: 
60.00
Oś: 
1. Gospodarka - Innowacje - Technologie
Działanie: 
1.1. Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw poprzez innowacyjne inwestycje
Poddziałanie: 
1.1.3. Inwestycje MSP w nowe technologie
Numer wniosku: 
RPZP.01.01.03-32-035/10
Nazwa beneficjenta: 
TRIMTECH Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Miejscowość: 
Kraków
Kod pocztowy: 
31-216

Zdjęcia lotnicze

RPO w obiektywie mieszkańców regionu