Zakup i uruchomienie innowacyjnej linii do uniwersalnej produkcji biopaliw stałych.

Nazwa beneficjenta: 
ARNO-EKO SA

Miejsce realizacji

Powiat gryfiński:

Gryfino
Kategoria interwencji: 
07 Inwestycje w przedsiębiorstwa bezpośrednio związane z dziedziną badań i innowacji (innowacyjne technologie, tworzenie przedsiębiorstw przez uczelnie, istniejące ośrodki B+RT i przedsiębiorstwa itp.)
Geolokalizacja: 
Wartość ogółem: 
3 870 787.37
Wydatki kwalifikowalne: 
3 329 600.00
Dofinansowanie: 
1 997 760.00
w tym UE: 
1 698 095.99
Wkład własny: 
1 331 840.00
% dofinansowania: 
60.00
Oś: 
1. Gospodarka - Innowacje - Technologie
Działanie: 
1.1. Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw poprzez innowacyjne inwestycje
Poddziałanie: 
1.1.3. Inwestycje MSP w nowe technologie
Numer wniosku: 
RPZP.01.01.03-32-036/09
Nazwa beneficjenta: 
ARNO-EKO SA
Miejscowość: 
Szczecin
Kod pocztowy: 
70-765

Zdjęcia lotnicze

RPO w obiektywie mieszkańców regionu