Wzrost konkurencyjności Termoplus Spółka z o. o. poprzez wdrożenie innowacyjnej technologii

Nazwa beneficjenta: 
Termoplus Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Miejsce realizacji

Powiat gryficki:

Trzebiatów
Kategoria interwencji: 
07 Inwestycje w przedsiębiorstwa bezpośrednio związane z dziedziną badań i innowacji (innowacyjne technologie, tworzenie przedsiębiorstw przez uczelnie, istniejące ośrodki B+RT i przedsiębiorstwa itp.)
Wartość ogółem: 
2 096 164.00
Wydatki kwalifikowalne: 
2 014 077.00
Dofinansowanie: 
1 208 446.20
w tym UE: 
1 208 446.20
Wkład własny: 
805 630.80
% dofinansowania: 
60.00
Oś: 
1. Gospodarka - Innowacje - Technologie
Działanie: 
1.1. Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw poprzez innowacyjne inwestycje
Poddziałanie: 
1.1.3. Inwestycje MSP w nowe technologie
Numer wniosku: 
RPZP.01.01.03-32-046/12
Nazwa beneficjenta: 
Termoplus Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Miejscowość: 
Trzebiatów
Kod pocztowy: 
72-320

Zdjęcia lotnicze

RPO w obiektywie mieszkańców regionu