Zwiększenie potencjału produkcyjnego firmy TweeTop Sp. z o.o. przez wdrożenie innowacyjnej technologii do produkcji rur wielowarstwowych

Nazwa beneficjenta: 
Tweetop Sp. z o.o.

Miejsce realizacji

Powiat m. Szczecin:

M. Szczecin
Kategoria interwencji: 
07 Inwestycje w przedsiębiorstwa bezpośrednio związane z dziedziną badań i innowacji (innowacyjne technologie, tworzenie przedsiębiorstw przez uczelnie, istniejące ośrodki B+RT i przedsiębiorstwa itp.)
Geolokalizacja: 
Wartość ogółem: 
5 456 575.60
Wydatki kwalifikowalne: 
5 417 932.96
Dofinansowanie: 
3 250 759.77
w tym UE: 
2 763 145.78
Wkład własny: 
2 167 173.19
% dofinansowania: 
60.00
Oś: 
1. Gospodarka - Innowacje - Technologie
Działanie: 
1.1. Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw poprzez innowacyjne inwestycje
Poddziałanie: 
1.1.3. Inwestycje MSP w nowe technologie
Numer wniosku: 
RPZP.01.01.03-32-051/09
Nazwa beneficjenta: 
Tweetop Sp. z o.o.
Miejscowość: 
Szczecin
Kod pocztowy: 
71-700

Zdjęcia lotnicze

RPO w obiektywie mieszkańców regionu